Spring over navigation.
Hjem  

Orienterin​g om Kommunalbe​styrelsesb​eslutning vedr. Flexbolige​r

Se vedhæftet praksis for flexboligtilladelser ...

På kommunalbestyrelsesmødet d. 9 oktober 2014 blev de tidligere afgrænsninger for flexboligtilladelser ophævet. Tidligere var det således, at man i Vordingborg By, Stege By, Præstø By, samt lokalcentrene Bårse, Kastrup - Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved samt Ørslev ikke havde mulighed for at få flexboligtilladelse.

Nu kan der gives tilladelse i hele kommunen. Der kan dog være undtagelser, idet flexboligtilladelser kan være i strid med eksisterende lokalplaner.

Ordningen skal evalueres ultimo 2015. Giver evalueringen anledning til yderligere ændringer eller justeringer vil dette også blive besluttet politisk.

BilagStørrelse
praksis_for_udstedelse_af_flexboligtilladelser.pdf79.54 kB