Spring over navigation.
Hjem  

Trivselscoach på skolerne

Trivsels Coach på Vordingborg Kommunes Skoler

I Vordingborg Kommune har man vedtaget at der skal ansættes en Trivsels Coach på hver af de 5 hovedskoler.
Det startede for 4 år siden som et forsøg, der blev finansieret af Bikubenfonden og midler fra SSP ordningen. Den daværende leder af Iselingeskolen Anne Marie Jacobsen, nu leder af Kulsbjerg Skole, havde hørt om konceptet og satte det i gang. Efter 2 års prøvetid, viste forsøgsordningen at der var så gode resultater, at det var værd at satse på og Vordingborg Kommune valgte at gøre det til en permanent ordning som nu har kørt i 2 år.

Trivsels Coachens (TC) opgaver består bl a i et tæt samarbejde med SSP, at følge op på og handle overfor de elever der har svært ved at leve op til skolens forventninger, og at have et tæt samarbejde med de tre udskolingsteams.
Der er min 4 årlige netværksmøder med de andre trivsels coacher, SSP konsulenten og samarbejde med politikredsen i både Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.

TC arbejder primært med udskolingseleverne, men har også kontakt med 6. klassetrin og kan selvfølgelig involveres ved behov på alle klassetrin.

Torsdag d 3 oktober 2013 tog jeg på besøg i Stensved, og fik en hyggelig snak med Niels Christensen der nu på 2. år arbejder som TC på Kulsbjerg Skole, Stensved afd.

Niels er uddannet lærer og har været på skolen siden 1975 hvor han fortrinsvist har arbejdet med de store elever, og en del af tiden også med de ”vanskelige” elever. Bl a. havde man i Stensved en ordning der blev kaldt Praktisk Væksthus, hvor Niels arbejdede med lidt mere utraditionelle metoder. Her kom de elever der havde svært ved at tilpasse sig de gængse undervisningsregler, og som kunne kombinere den traditionelle undervisning med mere fysisk prægede aktiviteter.

Da den nye skolereform skulle implementeres, viste der sig nye muligheder, og det mundede ud i ordningen med TC`er.

Niels fortæller at der på et år går ca 80 elever gennem hans kontor, nogle kan afklares rimeligt hurtigt, andre kræver et længere forløb hvor både lærere, forældre og de officielle myndigheder inddrages. Der er omtrentligt lige mange piger som drenge der har gavn af TC.

Jeg har talt med en lærer i udskolingen og hun er meget positiv over den indsats som TC udøver, det tager lidt af presset i klassen, og det er rart at de mere tidskrævende elever kan henvises til TC, som har mulighed for at sætte den nødvendige tid af for at afklare hvor problemet ligger.

Også eleverne i udskolingen er glade for deres TC. Han er god at snakke med og de bruger ham jævnligt til konfliktløsning, men også bare til en hyggesnak om løst og fast.

Niels fortæller mig et par af de positive historier, og han har mange kontakter i sit netværk qua sin mangeårige ansættelse på skolen.
Nogle elever har bare brug for et lyttende øre, andre har brug for støtte og opbakning, og andre igen har behov for styring og retningslinier fra en voksen der er dedikeret og har tid.

Niels Christensen fører en Logbog som er tilgængelig for lærerteamet, og de kan derfor holde sig ajour med hvad der evt kunne ligge til grund for at en elev opfører sig anderledes i en periode. Via Logbogen kan lærerne også følge den indsats som Niels sætter i gang, og derved være fuldt på højde med udviklingen hos deres elever.

Han er i tæt kontakt med lærerteamet på udskolingen og ofte holder de fælles møder i det store frikvarter, hvor de så samtidig spiser deres frokost.

Det er absolut mit indtryk at Vordingborg Kommunes skoler, både lærere og elever, har stor gavn af denne ordning og jeg syntes at det var vigtigt at få denne vinkling ud, til de borgere (som mig selv) der ikke er i daglig kontakt med Folkeskolen.

Der er ingen tvivl om at Vordingborg Kommune her har valgt en løsning, der på sigt kan vise sig at spare mange ressourcer i det offentlige regi, ved en tidlig indsats overfor de elever der af mange forskellige årsager kan komme skævt i gang med deres fremtid.

En positiv historie fra vores ellers så udskældte skolereform.

Susan Thydal
Nyråd Lokalråd
Landsbyforums sekretariat